Iedereen, jong en oud, heeft wel eens klachten die het leven beïnvloeden. Somberheid, angst en irritaties kent ieder mens. Dergelijke emoties maken ons duidelijk dat dingen in ons leven niet goed gaan. Soms lukt het niet om daar zelf een oplossing voor te vinden dan kan deskundige hulp nodig zijn. U kunt hiervoor terecht bij Psychologenpraktijk Via Maris.

Aanmelding

Aanmelden kan telefonisch of door het invullen van het aanmeldformulier. Na ontvangst van dit formulier wordt er telefonisch contact met u opgenomen. In dit telefoongesprek wordt kort besproken wat de klachten en de hulpvraag zijn. Daarna wordt er een afspraak gemaakt voor een intakegesprek.

Tijdens het intakegesprek wordt bekeken welke hulp er nodig is. Als verslavingsproblematiek een belangrijk onderdeel vormt van de problematiek  zal u worden geadviseerd  contact te zoeken met gespecialiseerde instellingen voor alcohol en drugs om allereerst  aan deze problemen te werken. Wij zullen u ook verwijzen als  de problemen crisisgevoelig zijn. Dan is een instelling voor GGZ meer toereikend.

 

Onderzoek

In het eerste gesprek (soms in de eerste gesprekken) worden de problemen en uw (relevante) voorgeschiedenis in kaart gebracht. Daarna kan met behulp van vragenlijsten/psychodiagnostiek gekeken worden naar de ernst van de klachten, uw persoonlijk functioneren en of wij passende hulp kunnen bieden.

Behandeling

Bij de keuze voor een behandeling wordt met u gekeken naar de ernst en de complexiteit uw hulpvraag. De behandelingen in de Generalistische Basis GGZ zijn kortdurend en klachtgericht. In de Gespecialiseerde GGZ is de behandeling zowel gericht op de klacht als op de persoon . Het doel van de behandelingen is om weer (zo snel mogelijk) op eigen kracht verder te kunnen. De doelen waar u aan wilt werken en de manier waarop hieraan wordt gewerkt, worden vastgelegd in een behandelplan.  Er kan gebruik worden gemaakt van verschillende behandelmethoden zoals bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie, schematherapie  of EMDR . Na ongeveer elke vijfde zitting zal worden stilgestaan bij het behandelbeloop. Indien nodig wordt het behandelplan bijgesteld. Bij aanvang (zo nodig tussentijds) en aan het eind van de behandeling vindt een meting plaats om na te gaan wat het effect van de behandeling is. Dit gebeurt door het invullen van een vragenlijst. Aan het einde van de behandeling zal u worden gevraagd om een evaluatieformulier over de behandeling in te vullen