Joanne MeyersJoanne Meyers (1965) heeft na de opleiding tot leerkracht basisonderwijs haar studie Orthopedagogiek gevolgd aan de Rijksuniversiteit te Leiden en is afgestudeerd in 1993. Daarna heeft zij een opleidingstraject gevolgd tot GZ-psycholoog. Ze is werkzaam geweest in het regulier onderwijs en in het onderwijs aan kinderen met ernstige gedragsproblemen als leerkracht, daarnaast is zij in het onderwijs aan kinderen met ernstige gedragsproblemen werkzaam geweest als kinder- en jeugdpsycholoog, Hier heeft zij onder andere een project opgezet en begeleid waarin kinderen die van school werden verwijderd, werden opgevangen en begeleid naar een passende vorm van onderwijs. Mevrouw Meyers heeft in het verleden in instellingen voor kinderen met psychiatrische problematiek (met en zonder verstandelijke beperking) gewerkt en werkt daarnaast sinds 1999 in een eerstelijnspraktijk.

Joanne Meyers is voorzitter van ZP-Jeugd Holland Rijnland, de vereniging voor vrijgevestigde kinder- en jeugdpsychologen in de regio Holland Rijnland. Daarnaast heeft zij zitting in verschillende werkgroepen in de regio gericht op het verbeteren van de afstemming tussen de verschillende zorgvormen en ketenpartners. Joanne is lid van de LVVP (landelijke vereniging voor vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten) en is binnen de LvvP lid van de werkgroep Kinderen en Jeugd.

Registraties

Joanne Meyers is geregistreerd als gezondheidszorgpsycholoog (BIG-registratienummer 29063369825) en Kinder- en Jeugdpsycholoog (NIP). Zij is tevens lid van de Nederlandse Vereniging voor orthopedagogen (NVO), het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP), de Vereniging EMDR Nederland en de Landelijke vereniging van vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP).

Bekijk het kwaliteitsstatuut van Joanne

Kind of jongere aanmelden?