Zoals volwassen problemen ervaren in het leven, geldt dit ook voor kinderen. Opgroeien gaat niet altijd vanzelf. Elke ouder maakt zich af en toe zorgen over zijn kind. Meestal zijn de problemen van tijdelijke aard of komen ouders zelf tot een aanpak die werkt. Soms lukt het niet en nemen de zorgen toe.

Aanmelding

U kunt uw kind aanmelden door het aanmeldformulier in te vullen. Na ontvangst van dit formulier wordt u binnen twee werkdagen gebeld. In dit telefoongesprek wordt kort besproken wat de vraag is en welke hulp u denkt nodig te hebben. Daarna wordt een afspraak gemaakt voor een intakegesprek.

Tijdens het eerste gesprek wordt bekeken welke hulp er nodig is en worden afspraken gemaakt over het traject. Vanaf twaalf jaar komen kinderen mee naar de eerste afspraak.
Wanneer ouders gescheiden zijn, is er van beide (gezagdragende) ouders toestemming nodig om een kind bij de praktijk te kunnen aanmelden. Vanaf 12 jaar moeten kinderen hun handtekening onder het aanmeldingsformulier zetten.

 

Onderzoek

Om een goed beeld van de klachten te krijgen, is meestal onderzoek nodig. Dit kan variëren van een enkele vragenlijst tot een uitgebreid onderzoek naar intelligentie en sociaal-emotionele ontwikkeling. Indien nodig wordt in overleg met de ouders aan de leerkracht of mentor gevraagd een vragenlijst in te vullen.

De bevindingen van het onderzoek worden met de ouders besproken en in sommige gevallen worden de resultaten van het onderzoek in een gesprek op school met de ouders samen met de leerkracht besproken.

Behandeling

De behandeling van kinderen en jeugdigen vraagt een specifieke aanpak. In de behandeling wordt gewerkt met verschillende behandelvormen waarbij gekeken wordt welke het beste aansluit bij de klachten en de ontwikkeling van het kind.

De praktijk biedt individuele therapie, ouderbegeleiding en/of gezinsgesprekken. Er wordt onder andere gebruik gemaakt van cognitieve gedragstherapie, EMDR, oplossingsgerichte therapie en speltherapie. Ook bestaat de mogelijkheid van groepsbehandeling.

Bij de start van de behandeling wordt met ouders en kind het plan besproken in de loop van de behandeling wordt indien nodig het plan weer bij gesteld.