Kwaliteitsbewaking

De kwaliteit van onze beroepsuitoefening wordt gewaarborgd via de ‘Beroepscode’ van de verschillende beroepsverenigingen. Iedere psychotherapeut, klinisch psycholoog en GZ-psycholoog is ingeschreven in het zogeheten BIG-register en voldoet hiermee aan de vereiste opleiding, bij- en nascholing, ervaring, bekwaam- en bevoegdheden volgens de Wet ‘Beroepen in de gezondheidszorg’ (afgekort BIG; zie www.bigregister.nl). Daarnaast houden wij ons aan de voorschriften van de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

De psychologen nemen deel aan intervisiegroepen. Iedere zes weken is er overleg tussen verschillende psychologen in de regio waarbij er sprake van intercollegiale toetsing.

ROM

De behandeling van kinderen en jeugdigen vraagt een specifieke aanpak. In de behandeling wordt gewerkt met verschillende behandelvormen waarbij gekeken wordt welke het beste aansluit bij de klachten en de ontwikkeling van het kind. De praktijk biedt individuele therapie, ouderbegeleiding en/of gezinsgesprekken. Er wordt onder andere gebruik gemaakt van cognitieve gedragstherapie, EMDR, oplossingsgerichte therapie en speltherapie. Ook bestaat de mogelijkheid van groepsbehandeling. Bij de start van de behandeling wordt met ouders en kind het plan besproken in de loop van de behandeling wordt indien nodig het plan weer bij gesteld.