Bijgewerkt d.d. 01-03-2023
Wanneer wij uw aanmelding hebben ontvangen, nodigen wij u zo snel mogelijk uit voor een eerste gesprek. Dit gesprek heet de intake en is bedoeld om kennis te maken en om uw problemen en klachten goed in kaart te brengen. Wij streven naar een zo kort mogelijke wachttijd, helaas zijn wachttijden niet altijd te voorkomen.

Wachttijd tot het intakegesprek
Kinderen en Jeugd (BGGZ) Intake: 20 weken
Behandeling: is aansluitend
Volwassenen en ouderen (BGGZ en SGGZ) Intake: 12 weken
Behandeling: na intake maximaal 8 weken

De verzekeraars CZ, VGZ en Menzis hebben ons voor de behandeling van volwassen en ouderen beperkte budgetten toegekend. Hierdoor zijn we genoodzaakt bij aanmelding te bekijken of er voldoende budgettaire ruimte is voor een behandeling binnen onze praktijk. Indien noodzakelijk, kunt u met uw zorgverzekeraar overleggen wat de verdere mogelijkheden voor behandeling zijn binnen de regio.